γαλαξίδι διαμονή archontikon art hotel galaxidi ενοικιαζόμενα και ξενοδοχεία κοντά στους Δελφούς

Politica sulle prenotazioni

Le prenotazioni vengono effettuate on-line tramite il nostro sito, direttamente contattando l’ Hotel telefonicamente e via email.

La forma di richiesta in questo sito riguarda soltanto la prenotazione per una camera. Per ogni camera volete prenotare in più, dovete compilare la forma di nuovo.

 

Condizione indispensabile, per la validità della prenotazione, è il pagamento anticipato di:

1. un terzo della cifra totale per una prenotazione di due o di più giorni,

2. tutta la cifra per una prenotazione di un giorno.

*è necessaria la dichiarazione di nome e cognome di chi ha versato l’ anticipo.

La conferma della prenotazione verrà effettuata telefonicamente o via email, dove le date di arrivo e di partenza, la cifra del pagamento anticipato, il nome e il cognome verranno verificati.

Al vostro arrivo all’ albergo la dimostrazione di una copia della prenotazione e la ricevuta del pagamento dalla banca sono desiderabili.

Nel caso in cui non venite aggiornati entro 24 ore per la conferma della vostra prenotazione, per favore, comunicate con noi.

L’ Hotel ha il diritto di cancellare prenotazioni che non sono state confermate nei casi in cui elementi della carta di credito o pagamento sono invalidi.

 

Politica di cancellazione

Se il cliente desidera di cancellare la prenotazione può comunicare con noi telefonicamente o via email.

Se la cancellazione viene effettuata più di 10 giorni prima della data d’ arrivo, la cifra pagata in anticipo viene rimborsata. (Le commissioni della banca sono addebitate al cliente).

La cancellazioni tardive, che non rispettano la regola di più di 10 giorni prima dell’ arrivo, non vengono rimborsate.

In caso di mancata presentazione in hotel, alla data di arrivo, senza preavviso, la cifra pagata in anticipo non viene rimborsata.

In caso di partenza prima della data di partenza concordata verrà addebitato il costo totale, del soggiorno prenotato, al cliente.

Le politiche di cancellazione sono valide senza eccezioni.

Ora di Arrivo:     14:00

Ora di Partenza:  12:00

Se il cliente arriva presto e la camera è disponibile, può fare check-in.

Il giorno di arrivo viene addebitato come un intero giorno-notte, indipendentemente dall’ ora di arrivo.

In caso di soggiorno supplementare oltre il 12:00 e fino alle 18:00, viene addebitata la metà della tariffa del intero giorno-notte.

Per soggiorno supplementare oltre le 18:00, viene addebitata la tariffa intera di giorno-notte.

 

Condizioni generali

Il debito e il pagamento del soggiorno e dei servizi viene effettuato in euro.

Le carte di credito Visa, MasterCard e Maestros card sono accettate.

Il parcheggio del albergo viene offerto gratis.

Non sono ammessi animali.

Le tariffe si differenziano nei periodi di punta (feste, Agosto).

galaxidi - cutiecute jewelry Schiza Argyroula & John
Parodos 80 Eleftherias
Galaxidi 33052


Τ. 0030 22650-42292
F. 0030 22650-42492
Mobile: 0030 6972555488
Email: archontikohotel@gmail.com

ΜΗΤΕ: 13 54 K 03 1A 00700 0 0

Pension VOTSALO

Γαλαξίδι Διαμονή, Γαλαξίδι Ξενοδοχεία Αρχοντικό, Γαλαξίδι ενοικιαζόμενα
«PENSION VOTSALO» LA NOSTRA ACQUISIZIONE DALLA SCRITTRICE EVA VLAMI

Avra

Γαλαξίδι Διαμονή, Γαλαξίδι Ξενοδοχεία Αρχοντικό, Γαλαξίδι ενοικιαζόμενα
Skip to content